Kvalitets- & miljöpolicy

Uppdaterad 2018-01-18

Vi hyser ett stort agg mot outnyttjad potential

Vi på The Rynge Group katalyserar individer och organisationer till att utmana status quo och väcka deras strävan mot att förbättras på ett hållbart sätt.

Detta gör vi genom att erbjuda rådgivande tjänster, utveckla och implementera modeller och metoder för tillväxt; likväl som att skapa digitala verktyg som förstärker personlig och organisatorisk tillväxt.

Hållbar & lönsam tillväxt är våra ledord. För oss innebär det att vi i vårt eget såväl som i arbetet med våra kunder arbetar på sätt som såväl utvecklar oss och våra kunder på ett sätt som samtidigt stöder de Globala målen för hållbar utveckling.

Vi …

  • … är lyhörda för kundernas behov och uppfylla deras förväntningar på våra tjänster såväl på nytta som på kvalitet och hållbarhet.
  • … arbetar med ständig utveckling som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.
  • … arbetar med tydliga mål och uppföljning i vår verksamhet för att mäta vår utveckling.
  • … påverkar leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter att ständigt utmana sig själva att utvecklas på ett lönsamt och hållbart sätt.

2018-01-18

Ola Rynge
VD

MAILA eller RING [email protected] / 0704-801 167

så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er skapa hållbar & lönsam tillväxt